Apps

Anderslezen-app

Heb je een iPhone, iPad, Android-telefoon of Android-tablet? Download de gratis Anderslezen-app en maak van je toestel een Daisy-speler.

Belangrijkste functies:

  • Lees Daisy-boeken (Luisterpuntbibliotheek), audiokranten (Kamelego) en/of luistertijdschriften (Transkript) op je Anderslezen-boekenplank
  • Download en luister offline verder
  • Het voorlezen hervat automatisch waar je gestopt bent
  • Navigeer via Daisy-knoppen, bv. op titel of op pagina
  • Versnel of vertraag de voorleessnelheid
  • Maak de tekst groter of verander de kleuren om beter te kunnen lezen
  • Bij de audiokranten volgt de tekstmarkering de audio (karaokelezen)
  • Bij de boeken kan je met de app zoeken in de Luisterpuntcatalogus, en het gekozen boek meteen op je boekenplank zetten
  • Maak bladwijzers aan en vind ze terug op al je toestellen

Toegankelijkheidsverklaring Anderslezen-app

Het Anderslezen-platform streeft ernaar zijn mobiele applicatie Anderslezen toegankelijk te maken, overeenkomstig de Belgische wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de Anderslezen-app iOS en Anderslezen-app Android.

Nalevingsstatus

Deze mobiele applicatie voldoet gedeeltelijk aan de AA-vereisten van WCAG 2.1, omdat nog volgende optimalisaties nodig zijn:

Voor wat betreft de Anderslezen-app voor iOS:

  • Verder optimaliseren van de leesvolgorde nodig
  • Toetsenbordfocus is nog niet op alle elementen beschikbaar
  • Feedback via VoiceOver tijdens het zoeken optimaliseren
  • Het schalen van de tekst verder optimaliseren

Voor wat betreft de Anderslezen-app voor Android:

  • Toetsenbordnavigatie verliest focus op sommige elementen en toetsenbord loopt soms vast, dit moet opgelost worden
  • Het schalen van de tekst verder optimaliseren
  • De focus komt soms op verborgen controls

De nodige werkzaamheden zijn bezig om deze optimalisaties op korte termijn door te voeren.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 1 september 2021.

Bij de opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring is uitgegaan van een zelfbeoordeling door het Anderslezen-platform.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 1 september 2021.

Feedback en contactgegevens

Voor de aanvraag van meer informatie en voor het in kennis stellen van niet-nakoming van de regels kunt u het Anderlezen-platform contacteren via de contactpagina op deze website.

Handhavingsprocedure

In het geval van onbevredigende antwoorden op kennisgevingen of verzoeken die zijn verstuurd via bovenvermeld contact kunt u het Anderslezen-platform contacteren, info@anderslezen.be.